Đào tạo kỹ thuật

Nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất. Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật TEMAS có quy trình tập huấn đạt chuẩn, tập huấn tại nhà máy hoặc tại TEMAS theo chức năng công việc: Giám sát, vận hành, bảo dưỡng, chuẩn đoán sự cố...


Tôi muốn nhận thêm thông tin về đào tạo kỹ thuật:    click tại đây