Dịch vụ thử mẫu

Đối với các sản phẩm của GRAVOTECH, JANOME, PROFEEDER và các sản phẩm Tự Động Hóa Nhà Máy chúng tôi có những dịch vụ mẫu ngay tại TEMAS
Với những sản phẩm GRAVOTECH
Dịch vụ khắc mẫu thử dành cho khách hàng:

Kiểm tra khả năng khắc dấu của các sản phẩm Technifor, Propen trên thiết bị của khách hàng
Tận mắt xem chất lượng khắc dấu của chúng tôi trên các bộ phận thiết bị của khách hàng và đảm bảo rằng dấu khắc đáp ứng thông số kỹ thuật về độ dễ đọc của khách hàng.

Đối với dịch vụ khắc dấu thử công nghệ micro-percussion, chúng tôi cung cấp:
Tư vấn về cấu hình khắc dấu tốt nhất: đầu khắc thích hợp nhất / dụng cụ khắc và các thông số giúp sử dụng cho kết quả khắc dấu tốt nhất mẫu của bạn
Báo cáo chi tiết kết quả đạt được ở tốc độ khắc dấu và độ sâu khác nhau.

Đối với dịch vụ khắc dấu thử công nghệ Laser, chúng tôi cung cấp:
Tư vấn về khoảng cách tiêu cự
Khuyến nghị về các thông số khắc dấu giúp sử dụng cho kết quả tối ưu.
Tôi muốn biết thêm thông tin về dịch vụ mẫu:    click tại đây