Chính sách vận chuyển và giao nhận

Công ty chúng tôi nhận giao hàng trên toàn lãnh quốc. Khách hàng liên lạc trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn, thông qua:
Số điện thoại: Khu vực miền Bắc: (+84-24) 3386 1691
Khu vực miền Nam:  (+84-28) 6283 7668
Email: info@temas.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TEMAS