Gravoply ™ Ultra - Chất liệu nhựa đa năng nhất trên thị trường

Giá: Liên hệ

Gravoply ™ Ultra là vật liệu linh hoạt tối ưu đối với việc sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời, khắc cơ học hoặc laser.
Gravoply ™ Ultra là một vật liệu lý tưởng cho nhiều ứng dụng, đặc biệt trong các ngành công nghiệp sau: đánh dấu công nghiệp / điện, biển báo và bảo mật. Hiệu quả, năng suất, độ chính xác cao và độ bền là những đặc điểm nổi bật của vật liệu khắc này.
Phạm vi vật liệu có sẵn bao gồm 29 màu, 3 độ dày và 2 mặt trên
. Tất cả các màu khác và độ dày có sẵn theo yêu cầu.

Màu nhạt

CLEAR/WHITE
TRONG/TRẮNG

WHITE/RED
TRẮNG/ĐỎ

WHITE/AZURE BLUE
TRẮNG/XANH DA TRỜI

Gravoply™ Ultra clear / whiteGravoply™ Ultra white - redGravoply™ Ultra white - blue

WHITE/BLACK
TRẮNG/ĐEN

ALMOND/BLACK
MÀU HẠNH NHÂN/ĐEN

YELLOW/BLACK
VÀNG/ĐEN

Gravoply™ Ultra white - blackGravoply™ Ultra almond - blackGravoply™ Ultra yellow - black

ORANGE/WHITE
CAM/TRẮNG

ORANGE/BLACK
CAM/ĐEN

RED/WHITE
ĐEN/TRẮNG

Gravoply™ Ultra orange - whiteGravoply™ Ultra orange - blackGravoply™ Ultra red - white

RED/BLACK
ĐỎ/ĐEN

BURGUNDY/WHITE
ĐỎ TÍA/TRÁNG

BURGUNDY/GOLD
ĐỎ TÍA/VÀNG

Gravoply™ Ultra red - blackGravoply™ Ultra burgundy - whiteGravoply™ Ultra burgundy - gold

APPLE GREEN/WHITE
XANH TÁO/TRẮNG

FOREST GREEN/WHITE
XANH RỪNG/TRẮNG

FOREST GREEN/GOLD
XANH RỪNG/VÀNG

Gravoply™ Ultra apple green - whiteGravoply™ Ultra forest green - whiteGravoply™ Ultra forest green - gold

PINE GREEN/WHITE
XANH ĐẬU/TRẮNG

SKY BLUE/WHITE
XANH DA TRỜI/TRẮNG

BLUE/WHITE
LAM/TRẮNG

Gravoply™ Ultra fir green - whiteGravoply™ Ultra sky blue - whiteGravoply™ Ultra blue - white

AIR FORCE BLUE/WHITE

NAVY BLUE/WHITE
XANH BIỂN/TRẮNG

ROYAL BLUE/WHITE
XANH LAM XẪM/TRẮNG

Gravoply™ Ultra Air Force blue - whiteGravoply™ Ultra navy blue - whiteGravoply™ Ultra royal blue - white

BROWN/WHITE
NÂU/TRẮNG

CHOCOLATE/WHITE
SÔCÔLA/TRẮNG

LIGHT GREY/BLACK
XÁM SÁNG/ĐEN

Gravoply™ Ultra brown - whiteGravoply™ Ultra chocolate - whiteGravoply™ Ultra light grey - black

TAUPE/WHITE

TRANSPARENT/BLACK
TRONG SUỐT/ĐEN

BLACK/WHITE
ĐEN/TRẮNG

Gravoply™ Ultra taupe - whiteGravoply™ Ultra transparent - noirGravoply™ Ultra black - white

BLACK/GOLD
ĐEN/VÀNG

GLOSSY BLACK/GOLD
ĐEN BÓNG/VÀNG

 
Gravoply™ Ultra black - goldGravoply™ Ultra black - gloss gold 

Satin

WHITE/RED
TRẮNG/ĐỎ

WHITE/BLUE
TRẮNG/LAM

WHITE/BLACK
TRẮNG/ĐEN

Gravoply™ Ultra white - redGravoply™ Ultra white - blueGravoply™ Ultra white - black

ALMOND/BLACK
MÀU HẠNH NHÂN/ĐEN

YELLOW/BLACK
VÀNG/ĐEN

ORANGE/WHITE
CAM/TRẮNG

Gravoply™ Ultra almond - blackGravoply™ Ultra yellow - blackGravoply™ Ultra orange - white

RED/WHITE
ĐỎ/TRẮNG

RED/BLACK
ĐỎ/ĐEN

APPLE GREEN/WHITE
XANH TÁO/TRẮNG

Gravoply™ Ultra red - whiteGravoply™ Ultra red - blackGravoply™ Ultra apple green - white

FOREST GREEN/WHITE
XANH RỪNG/TRẮNG

SKY BLUE/WHITE
XANH DA TRỜI/TRẮNG

BLUE/WHITE
LAM/TRẮNG

Gravoply™ Ultra forest green - whiteGravoply™ Ultra sky blue - whiteGravoply™ Ultra blue - white

AIR FORCE BLUE/WHITE
XANH DA TRỜI/TRẮNG

ROYAL BLUE/WHITE
XANH LAM XẪM/TRẮNG

BLACK/WHITE
ĐEN/TRẮNG

Gravoply™ Ultra Air Force blue - whiteGravoply™ Ultra royal blue - whiteGravoply™ Ultra black - white

Màu trên chỉ là tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để lấy mẫu thử.


Tối ưu hóa cổ phiếu của bạn với vật liệu linh hoạt cuối cùng

- 3 độ dày, 29 màu sắc kết hợp
- Mặt trên và mặt dưới của cùng một vật liệu có thể được khắc
- Có thể được sử dụng cho cả biển báo bên trong và bên ngoài

Thông số kỹ thuật
Mặt trên: nhạt / bóng
Thành phần: acrylic biến đổi
Độ khắc sâu: 0,004 "
Toàn tờ: 48 "x 24"
Nửa tờ: 24 "x 24"
1/4 tờ: 24 "x 12"
Kích thước khác: liên hệ với chúng tôi

Thông số
Trong nhà
Ngoài nhà
Cắt lớn
Cưa
Mặt in
Dập nóng
Uốn nóng
Chống xước
Độ dẻo
Chống nứt-
Chống UV
Nhiệt độ tối thiểu-40°F
Nhiệt độ tối đa176°F