Phụ kiện khay -Tổ chức khay Modula

Giá: Liên hệ

Để giữ các khay Modula được tổ chức, nhiều thiết bị khác nhau có sẵn để chia chúng thành các ngăn có kích thước khác nhau.
Phân vùng, chia, mở rộng khay
Để sắp xếp vật liệu bên trong các khay một cách hoàn hảo, có sẵn các vách ngăn và vách ngăn kim loại khác nhau: để phân chia các khay, bạn có thể sử dụng các vách khay có rãnh để sau đó chia chúng thành các ngăn có kích thước khác nhau.

Bạn cũng có thể tăng chiều cao của thành khay bằng cách sử dụng các tiện ích mở rộng khay. Điều này làm tăng thể tích khoang để bạn có thể lưu trữ nhiều vật liệu lỏng lẻo hơn hoặc ngăn hàng hóa cao hoặc cồng kềnh nhô ra khỏi khay.

Bố trí khay có thể được thay đổi bất cứ lúc nào theo nhu cầu cụ thể, bằng cách di chuyển các tùy chọn này xung quanh bằng tay.