TỦ CẤY AIRTECH

Tủ cấy vô trùng (Clean Bench) >>
- Cấp độ làm sạch: ISO Class 5,Class 100(Fed 209E)
- Loại thổi ngang: SW-CJ-1B/1C, HS, HD, HT series.
- Loại thổi đứng: BCM, SW-CJ-1F/2F, BLB, VS, VD, VT series.
 

 

Tủ an toàn sinh học (Bio. Safety Cabinet) >>
- Cấp độ làm sạch: ISO5(Class 100)/ULPA: ISO4(Class 10)
- Cấp độ lọc HEPA: >=99.995%,@0.3 μm /ULPA:>=99.999%,@0.12 μm
- Tủ an toàn cấp II: BSC-IIA2, BSC-IIB2 series.
- Tủ an toàn cấp III: BSC-III series.