Cảm biến áp suất IS10

Giá: Liên hệ

· Xuất xứ chính hãng SMC
. 16% nhẹ hơn, nhỏ hơn 11% (So với IS1000)
· Thời gian sử dụng: 5 triệu chu kỳ
· Có thể kết nối với loại modular F.R.L. đơn vị.