HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Xylanh khí MGP

Giá: Liên hệ

· Xuất xứ chính hãng SMC
. Trọng lượng giảm đến 17% với một hướng dẫn que ngắn hơn và tấm mỏng.
· Không gian cần thiết giữa phía dưới của cơ thể hình trụ và thiết bị của bạn là
giảm vì dẫn thanh max rút ngắn. 22 mm.
· Vòng loại và từ trường chuyển mạch tự động kháng có thể được gắn trực tiếp
mà không có đệm.