HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Xylanh khí MXH

Giá: Liên hệ

· Xuất xứ chính hãng SMC
. Cải thiện thời điểm cho phép lên đến 240%
· Với mới hướng dẫn tuyến tính độ cứng cao
Cho phép cải thiện thời điểm minh họa dưới đây
· Trọng lượng đã được giảm xuống bằng cách kết hợp
một hướng dẫn độ cứng cao tuyến tính mới và piston.
Trọng lượng: 19% giảm (o20 -10 đột quỵ)
· Đường ống có thể trong 3 hướng.