HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Xylanh khí MXQ

Giá: Liên hệ

. Xuất xứ chính hãng SMC
. Giảm chiều cao: giảm 10% (27 mm: mô hình hiện tại 30 mm)
· Trọng lượng sản phẩm: giảm 22% (298 g: Hiện tại mô hình 380 g)
· Động năng cho phép: cải thiện 64% (0,09 J: mô hình hiện tại
0,055 J)