Chính sách và quy định chung

Tất cả các giao dịch mua bán, cung cấp dịch vụ của chúng tôi đều được hai bên thỏa thuận, thống nhất và ký kết hợp đồng trước khi thực hiện. Các điều kiện, điều khoản phải phù hợp với nhu cầu của các bên và tuân theo các bộ luật hiện hành.
Bên Bán và Bên Mua cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã ký kết trên tinh thần hợp tác. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có khó khăn, vướng mắc, Hai Bên sẽ cùng nhau bàn bạc tìm cách giải quyết. Trường hợp không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ được đưa ra Toà án kinh tế để giải quyết

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
- Người Mua có quyền gửi khiếu nại về chất lượng và số lượng của hàng hóa đối với Bên bán trong vòng 30 ngày sau ngày nhận hàng với điều kiện việc kiểm định hàng hóa tại địa điểm của Người Mua phải được thực hiện ngay khi nhận hàng hoặc trong vòng 30 ngày sau ngày ký Biên bản Giao nhận hàng hóa, hàng hóa phải ở trong tình trạng còn nguyên đai, nguyên kiện có đầy đủ bao gói nhãn mác của Bên Bán, có kèm theo chứng chi chất lượng từ nhà sản xuất, phải có sự tham gia kiểm định và xác nhận kết quả kiểm định của đại diện Bên Bán hoặc của Bên kiểm định thứ 3 đã được Hai Bên chấp nhận bằng văn bản. Chi phí kiểm định sẽ do bên Bán chịu nếu hàng hóa bàn giao không đảm bảo theo tiêu chuẩn lượng và số lượng yêu cầu. Và nếu bên Bán đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và số lượng thì chi phí này sẽ do bên Mua chi trả
- Biên bản khiếu nại của Bên Mua phải được gửi kèm theo Báo cáo kiểm định có đầy đủ chữ ký và đóng dấu còn hiệu lực giá trị của Bên kiểm định.
- Quá thời hạn khiếu nại cho phép trên, Bên Bán không chịu trách nhiệm về việc giải quyết các khiếu nại đối với chất lượng và số lượng hàng hoá đã giao. Trong trường hợp này, việc giải quyết khiếu nại hoàn toàn do thiện chí của Bên Bán quyết định.

TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG
Bên Bán và Bên Mua được phép trì hoãn hoặc không thực hiện một phần hay toàn bộ các nghĩa vụ của hợp đồng đã được ký kết mà nguyên nhân là do bất khả kháng xảy ra tại nước sản xuất hoặc Việt Nam như: Chiến tranh, bạo loạn đình công, hoả hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cấm vận kinh tế, khủng hoảng tài chính, chìm tàu, mất cắp hàng hoá, Bên cung cấp hàng cho Bên Bán vi phạm hợp đồng giao hàng, nhà nước thay đổi chính sách nhập khẩu hàng hoá v..v. Bên tuyên bố gặp bất khả kháng xảy ra làm ảnh hưởng, cản trở hoặc trì hoãn việc cung cấp hàng hoá theo quy định của hợp đồng phải có công văn gửi đến cho Bên kia ngay sau khi bất khả kháng xảy ra, kèm theo xác nhận của nhà sản xuất hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại.


CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TEMAS