Quy định và hình thức thanh toán

– Thanh toán: Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo điều khoản, hợp đồng cụ thể được ký kết.
– Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TEMAS