Máy sấy khí dạng màng IDGA

Giá: Liên hệ

Xuất xứ chính hãng SMC. Máy sấy khí SMC dạng màng loại đơn dòng IDG30A, IDG50A, IDG60A, IDG75A, IDG100A với điểm sương tiêu chuẩn tương ứng là - 20, -15,-40,-60 độ C

Tai lieu may say khi IDG_A.pdf
Máy sấy khí SMC dạng màng loại đơn dòng IDG30A, IDG50A, IDG60A, IDG75A, IDG100A với điểm sương tiêu chuẩn tương ứng là - 20, -15,-40,-60 độ C