thông tin kỹ thuật

Thông Tin Kỹ Thuật Khí
Phạm vi áp suất hoạt động MPa 2 vị trí đơn 0,15 đến 0,7
2 vị trí nhân đôi –100 kPa đến 0,7
3 vị trí –100 kPa đến 0,7
Dải áp suất thí điểm (Lưu ý 1) MPa 2 vị trí đơn (0,7 x P + 0,1) đến 0,7 P: Phạm vi áp suất hoạt động
2 vị trí nhân đôi 0,1 đến 0,7
3 vị trí 0,2 đến 0,7
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng (° C) –10 đến 60 (Không đóng băng.)
Ghi đè thủ công (Thao tác thủ công) Loại đẩy không khóa
Bôi trơn Không yêu cầu
Định hướng gắn kết Không hạn chế
Khả năng chống va đập / rung động (m / s2) Lưu ý 2 150/30